Genetske značilnosti cikastega goveda, Kmetovalec, maj 2013

Genetske značilnosti populacije cikastega goveda, Kmetovalec, maj 2013, str. 16-18