Cikasto govedo na zemljevidu pasem goved v Evropi

V Kmečkem glasu (št. 50, LXIX. leto, 2012, str. 10) je bil objavljen članek z naslovom "Cikasta goveda vključena na zemljevid pasem goved v Evropi".