2. državna razstava cikastega goveda

V nedeljo 01. aprila 2012 je v okviru kmetijskega sejma v Komendi potekala 2. državna razstava cikastega goveda v Sloveniji. Na njej je razstavljalo 53 rejcev 80 živali, ki so bile razdeljene v 12 skupin. Razstavo je organiziralo Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji in Konjeniški klub Komenda in lahko rečemo, da je bila le-ta opravljena z veliko mero profesionalnosti na vseh nivojih. Tako same živali, ki so jih za namen razstave odlično pripravili kot tudi potek celotne razstave. Na razstavi so ocenjevalci (Marjan Zupančič, predsednik, mag. Zoran Klinkon in dr. Metka Žan Lotrič) najprej ocenili posamezne skupine, nato pa je bilo potrebno izbrati še tri šampionke, in sicer: šampionko telic, šampionko krav in šampionko razstave. Istočasno so posamezne šampionke izbirali tudi predstavniki ocenjevalne komisije s Kosova. Pri tem seveda ne moremo mimo tega, da ne poudarimo, da so v vseh treh primerih obe komisiji izbrali iste šampionke. Za šampionko razstave je bila izbrana krava Šmarnica SI 03600221 z Zgornjega Jezerskega. Na razstavi je bilo veliko lepih živali in dejstvo je, da bi si še marsikatera izmed njih zaslužila posebno priznanje. Zato velja njihovim rejcem iskrena zahvala za trud pri ohranjanju naše edine slovenske avtohtone pasme goveda.

Šampionka razstave Šmarnica SI 03600221 (Foto: T. Perpar)