v letu 2016

Št. izplačanih podpor za plemenjake avtohtonih pasem in njihove matere

 

Pasma

Število plemenjakov

Število plemenic

Število rejcev

Cikasto govedo

49

45

61

Krškopoljski prašič

14

8

18

Istrska pramenka

13

13

2

Belokranjska pramenka

4

4

3

Drežniška koza

4

4

3