v letu 2015

Št. izplačanih podpor za plemenjake avtohtonih pasem in njihove matere

 

 

Pasma

Število plemenjakov

Število plemenic

Število rejcev

Cikasto govedo

22

24

38

Krškopoljski prašič

20

18

30

Istrska pramenka

9

7

3

Belokranjska pramenka

4

4

6

Drežniška koza

13

12

12