v letu 2014

Št. izplačanih podpor za plemenjake avtohtonih pasem in njihove matere

Pasma

Število plemenjakov

Število plemenic

Število rejcev

Cikasto govedo

46

39

69

Krškopoljski prašič

12

7

18

Istrska pramenka

7

7

2

Belokranjska pramenka

5

7

4

Drežniška koza

4

4

3