v letu 2013

Št. izplačanih podpor za plemenjake avtohtonih pasem in njihove matere

Pasma

Št. plemenjakov

Št. plemenic

Št. rejcev

Cikasto govedo

47

48

71

Krškopoljski prašič

23

19

31

Istrska pramenka

15

11

3

Belokranjska pramenka

10

6

9

Drežniška koza

16

12

14