V letu 2012

Št. izplačanih podpor za plemenjake avtohtonih pasem in njihove matere

Pasma

Št. plemenjakov

Št. plemenic

Št. rejcev

Cikasto govedo

40

40

63

Krškopoljski prašič

11

9

17

Istrska pramenka

10

8

3

Belokranjska pramenka

9

9

7

Drežniška koza

7

6

7