V letu 2011

Pasma

Št. plemenjakov

Št. plemenic

Št. rejcev

Cikasto govedo

38

37

59

Krškopoljski prašič

30

24

25

Belokranjska pramenka

19

17

12

Istrska pramenka

21

15

5

Drežniška koza

13

10

12

Skupaj

121

102

112