V letih 2008-2010

Št. izplačanih podpor za plemenjake avtohtonih pasem in njihove matere

Pasma

2008

2009

2010

 

Plemenjaki

Rejci

Plemenjaki

Plemenice

Rejci

Plemenjaki

Plemenice

Rejci

Cikasto govedo

32

30

33

31

47

34

34

53

Krškopoljski prašič

 

 

26

14

21

29

29

23

Belokranjska pramenka

 

 

29

24

20

12

10

9

Istrska pramenka

 

 

37

22

5

7

7

3

Drežniška koza

 

 

28

16

19

8

7

9

SKUPAJ:

32

30

153

107

112

90

87

97