v letu 2011

Na mednarodnem kmetijskem - živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni smo organizirali razstavo vseh slovenskih avtohtonih pasem in pripravili razstavo nekaterih njihovih izdelkov. Ves čas sejma smo obiskovalcem prikazovali film o avtohtonih pasmah. Sodelavci javne službe smo sodelovali na sejmu tudi kot informatorji. Ponudili smo tudi nekaj proizvodov avtohtonih pasem (siri in suhomesnati izdelki). Namen razstave je bil širšo javnost seznaniti z različnimi slovenskimi avtohtonimi pasmami domačih živali. Predstavljenih je bilo 12 slovenskih avtohtonih pasem domačih živali. Sejem in predstavitev avtohtonih pasem sta obiskala tudi predsednik države in minister za kmetijstvo z delegacijo.

Razstavo slovenskih avtohtonih pasem sofinancirajo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Evropski sklad za razvoj podeželja.