v letu 2010

Ohranjanje slovenskih avtohtonih pasem

Javna služba nalog genske banke v živinoreji

78(2010)9, str. 14-15, Kmetovalec

 

Razstava slovenskih avtohtonih pasem domačih živali v Gornji Radgoni 2010

Geza Grabar

Kmečki glas, 6. oktober, 2010

Razstavo slovenskih avtohtonih pasem sofinancirajo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Evropski sklad za razvoj podeželja.