Preserving genetic resources in agriculture 2006-2011

Na spletnem naslovu je povezava do poročila, kjer so opisane izvedene EU akcije na temo genetskih virov v kmetijstvu. Slovenija je nekajkrat sodelovala kot partner.

 

Publikacija "Preserving genetic resources in agriculture"<http://ec.europa.eu/agriculture/genetic-resources/publications/brochure-2013_en.pdf>

 

Dostopno na spletnem naslovu:

 http://ec.europa.eu/agriculture/genetic-resources/publications/index_en.htm .