Povezave

Univerza v Ljubljani, Biotehniška faukulteta

MKGP - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Program razvoja podeželja 

Priznane rejske organizacije v Sloveniji

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije

FAO - organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo

EFABIS - Slovenia

EFABIS - EU

DAD-IS FAO

ERFP - European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources

SAVE Foundation - Safeguard for Agricultural Varieties in Europe

DAGENE - International Association for the Conservation of Animal Breeds in the Danubian Region

Global Plan of Action for Animal Genetic Resources and the Interlaken Declaration

Convention on Biological Diversity

Breeds of livestock

CGRFA - Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture

EU - Preserving the diversity of genetic resources in agriculture

EAAP - European Association for Animal Production

ICAR - International Committee for Animal Recording

WAAP - World Association for Animal Production

Nordic Gene Bank Farm Animals

Biodiversity hotspots

Arche Austria

Central Documentation for Animal Biological Diversity in Germany

Rare Breeds Survival Trust

Farm Animal Genetic Resources Committee (FAnGR)

CGN Animal Genetic Resource

Centre for Genetic Resources, the Netherlands

Genetic diversity

Austrian Association for Rare Endangered Breeds

Norwegian Genetic Resource Centre

Origin and diversity of North European sheep breeds

Canine Diversity Project

American Livestock Breeds Conservancy

Canadian farm animal genetic resources foundation

New Zealand Rare Breeds

Rare Breeds Trust of Australia