Koledar izbranih slovenskih avtohtonih pasem domačih živali

Na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani smo v okviru programa "Ohranjanje biotske raznovrstnosti v slovenski živinoreji" za leto 2009 pripravili in izdali koledar za leto 2010 "Izbrane slovenske avtohtone pasme domačih živali«. V koledarju so po mesecih predstavljene posamezne slovenske avtohtone pasme domačih živali, s fotografijo in imenom.