Interlakenska deklaracija

Na I. mednarodni tehniški konferenci za živalske genske vire za hrano in kmetijstvo (The First International Technical Conference on Animal Genetic Resources for Food and Agriculture , 1-7 September 2007, Interlaken), ki jo je organizirala Komisija za genske vire za hrano in kmetijstvo (CGRFA) pri FAO, so bili sprejeti dokumenti, ki vse države zavezujejo in so istočasno globalni dogovor, napotek ter usmeritev bodočih ukrepov za ohranjanje kmetijskih živalskih genskih virov. Sprejeta je bila Interlakenska deklaracija. Interlakensko deklaracijo in ohranjanje slovenskih kmetijskih živalskih virov je kritično presodil Šalehar (2007), ki je tudi ocenil stanje izpolnjevanja posameznih strateških prednosti v Sloveniji.