Genetske rezerve

Ohranjanje ex situ in vitro poteka s postopki dolgotrajnega shranjevanja genetskega materiala za potencialno rekonstrukcijo pasem. V genski banki imamo trenutno
shranjenih več kot 110 tisoč vzorcev genetskega materiala, pri čemer največji delež ( 92,4 %) predstavlja seme plemenjakov za namen genetskih rezerv. Seme je shranjeno
s postopkom krioprezervacije. Oceno potrebnih genetskih rezerv semena izdelamo s pomočjo celovite zootehniške ocene posamezne pasme.

Število vzorcev po posameznih vrstah domačih živali:

Vrsta
seme
DNK
kri
Govedo
102071
376
322
Konji
414
103
624
Koze
403
398
393
Ovce
2392
1089
Perutnina
352
Prašiči
150
450
Čebele
949
Skupaj
110483