O nas

Sodelavke in sodelavci

E-naslov:genska.banka@bf.uni-lj.si

mag. Danijela Bojkovski, vodja Javne službe nalog genske banke v živinoreji

Dušan Birtič, inž. zoot.

Domen Drašler, inž. zoot.

doc. dr. Špela Malovrh

dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec

doc. dr. Klemen Potočnik

doc. dr. Mojca Simčič

prof. dr. Simona Sušnik Bajec

doc. dr. Dušan Terčič

Petra Rant, dipl. inž. zoot.

dr. Metka Žan Lotrič

doc. dr. Silvester Žgur