O nas

Sodelavke in sodelavci

E-naslov:genska.banka@bf.uni-lj.si

mag. Danijela Bojkovski, vodja Javne službe nalog genske banke v živinoreji

Dušan Birtič, inž. zoot.

Domen Drašler, inž. zoot.

doc. dr. Špela Malovrh

doc. dr. Klemen Potočnik

Petra Rant, dipl. inž. zoot.

doc. dr. Mojca Simčič

prof. dr. Simona Sušnik Bajec

doc. dr. Dušan Terčič

dr. Metka Žan Lotrič

doc. dr. Silvester Žgur